Ref:                   bot001cv
                Procedencia:     Lleida (Cataluña)
                Adqusición:       Compra
                Descripción:      Botón posiblemente de uniforme de algún empleado de Centro Vasco que desconocemos.
                Año:                   No consta
                Grabado:            (En centro ¿cruz?, "x" desconocemos si como motivo decorativo o con algún significado) (circundándolo) CENTRO VASCO
UA-21500815-2